Теле хичээл

 
Сүүлд нэмэгдсэнээр | Эрэлт ихтэй | HD | Тайлбартай
Монгол | English | Korea | Бүгд

Монгол орны газрын гадарга (3-р анги, Хүн орчин)

Монгол орны газрын гадарга (3-р анги, Хүн орчин)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Тайлбар одоогоор алга. Та бүртгүүлж орсоноор тайлбар бичих боломжтой...
Хугацаа: 0:30:06
Сэтгэгдэл: 8
Үзсэн: 1863

Оноосон нэр (3-р анги, Монгол хэл)

Оноосон нэр (3-р анги, Монгол хэл)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Тайлбар одоогоор алга. Та бүртгүүлж орсоноор тайлбар бичих боломжтой...
Хугацаа: 0:24:14
Сэтгэгдэл: 6
Үзсэн: 1064

Эсрэг ба ойролцоо утгатай үг (3-р анги, Монгол хэл)

Эсрэг ба ойролцоо утгатай үг (3-р анги, Монгол хэл)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Тайлбар одоогоор алга. Та бүртгүүлж орсоноор тайлбар бичих боломжтой...
Хугацаа: 0:19:53
Сэтгэгдэл: 6
Үзсэн: 2035

Үлдэгдэлтэй хуваах үйлдэл (3-р анги, Математик)

Үлдэгдэлтэй хуваах үйлдэл (3-р анги, Математик)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Тайлбар одоогоор алга. Та бүртгүүлж орсоноор тайлбар бичих боломжтой...
Хугацаа: 0:29:33
Сэтгэгдэл: 3
Үзсэн: 1235

Олон оронтой тоог нэг оронтой тоонд хуваах (3-р анги, Математик)

Олон оронтой тоог нэг оронтой тоонд хуваах (3-р анги, Математик)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Тайлбар одоогоор алга. Та бүртгүүлж орсоноор тайлбар бичих боломжтой...
Хугацаа: 0:21:02
Сэтгэгдэл: 9
Үзсэн: 778

Өгүүлбэрийн ангилал, анхааруулах ба захирах өгүүлбэр (3-р анги, М/хэл)

Өгүүлбэрийн ангилал, анхааруулах ба захирах өгүүлбэр (3-р анги, М/хэл)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Боловсрол суваг: 2009.11.09 (14.45-15.15),
TV9 Телевиз: 2009.11.11 (10.3 ...
Хугацаа: 0:17:14
Сэтгэгдэл: 7
Үзсэн: 1183

Олон оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх (3-р анги, Математик)

Олон оронтой тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх (3-р анги, Математик)
Lessons - Гуравдугаар анги
MN
Он: 2009
Нэмсэн: ganzo

Боловсрол суваг: 2009.11.12 (10.35-11.05),
Eagle: 2009.11.10 (10.30-11.00), 2009 ...
Хугацаа: 0:28:43
Сэтгэгдэл: 11
Үзсэн: 926
  • 1